Managementboeken van Michael E. PORTER

 

 

 

 

 

 
Porter's standaardwerk "Competetive strategy" is op een uitstekende wijze vertaald. Voor Porter zijn er bij concurrentie vijf factoren die een rol spelen: leveranciers en kopers, potentiele toetreders en alternatieve produkten en daarnaast uiteraard de huidige concurrentie. Deze vijf factoren zijn bepalend voor de concurrentiestrategie en daarmee voor de uiteindelijke overleving van de onderneming. Hij gaat ook in op bedrijfstakspecifieke zaken zoals: is de bedrijfstak gefragmenteerd, in opkomst of juist in neergang, typeringen die samen te vatten zijn onder de begrippen "life-cycle" en "portfolio analysis"? Hoewel het boek zeer toegankelijk geschreven is, is het vanwege de breedte en de diepgang waarmee Porter de thema's behandelt, geen gemakkelijk boek. Niettemin verdient dit boek zeker een plaats in een basiscollectie.

 

 

 

 
In zijn boek 'Concurrentievoordeel' gaat de Porter in op het bedrijfsresultaat in relatie tot concurrentiestrategie. De titel legt hij uit als 'de kern van de prestatie van een bedrijf op concurrerende markten', oftewel hoe een bedrijf zijn concurrentie voordeel kan creeren en behouden. Uiteindelijk draait het dan om strategie. Maar Porter behandelt deze voor velen nogal vage materie op tal van aspecten binnen het kader van bedrijfseconomie, bijvoorbeeld komen ter sprake: kostenanalyse, technologie, diiferentiatie en selectie, onderlinge relaties en complementaire producten. De auteur behandelt strategie, maar ook de valkuilen, coordinatie en de verschillen in de behoeften. Het boek voldoet beslist aan een behoefte in een tijd waarin de concurrentie aan dynamiek toeneemt. Vooral voor grotere bedrijven bevat dit werk nieuwe invalshoeken. Weliswaar vlot geschreven, maar wel gericht op lezers die gewend zijn aan dit soort lijvige boeken over deelaspecten binnen bedrijfseconomische kaders.

 

 

 

 
Deze omvangrijke bundel bestaat uit dertien reeds eerder gepubliceerde en twee nieuwe artikelen over concurrentie (plus inleiding en register). Porter, hoogleraar bedrijfskunde aan de Harvard Business School, mag zich expert op het terrein van concurrentie noemen. De artikelen waarvan sommige al jaren oud zijn, zijn nog steeds actueel en toepasbaar in de praktijk. Zijn theorieŽn richten zich in alle denkbare aspecten op zowel het middelgrote als het grotere bedrijf (de multinational). Op basis van de verstrekte informatie en praktijkvoorbeelden kunnen ondernemers een eigen concurrentiestrategie bepalen. Hij wijst op mogelijke gevaren en bespreekt specifieke brancheproblemen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Ook komen voordelen en problemen van het bedrijf dat in de (binnen)stad gevestigd is aan de orde, zo ook internationale en milieuaspecten. Porter schrijft prettig, waardoor de artikelen op gemakkelijk te volgen inleidingen lijken. In die zin mag 'Porter over Concurrentie' dan ook worden opgevat als een les/instructieboek voor managers.

 

 

 

 

 
Samenvatting Porter door Ben Tiggelaar. Gesproken.