Managemenboeken - Robert S. KAPLAN en D.P. NORTON

 

 

 

 
Dit boek is nu al een klassieker, want alle kennis, inzichten en gesystematiseerde ervaringen die een manager nodig heeft om zijn organisatie strategisch een meerwaarde te verlenen, staan hierin beschreven. De auteurs, wereldberoemd met hun Balanced Scorecard-concept, hebben dit instrument uitgediept en vertaald naar het nieuwe managementconcept van de strategiekaart. Dit praktische hulpmiddel maakt in de vorm van een sturingsschema de strategie concreet en visueel overzichtelijk: voor het bereiken van spectaculaire resultaten zal de strategie eerst beschreven en gemanaged moeten worden. In prachtige overzichten en schema's worden alle doelstellingen en processen, oorzaak- en gevolgrelaties in organisaties in kaart gebracht en gekoppeld aan de vier basale perspectieven van de balanced scorecard. Het resultaat is een baandoorbrekend boekwerk dat bijdraagt aan de kennisontwikkeling (strategie) en organisatievernieuwing (resultaat).

 

 

 

 

 

 
Dit boek bespreekt vier categorieen meetinstrumenten om de prestaties van bedrijven te meten, namelijk op het terrein van de financien, afnemers, interne bedrijfsprocessen en het leer- en groeiperspectief van de onderneming. Daarnaast proberen de in de advies- en universitaire wereld werkzame auteurs aan te geven hoe deze meetinstrumenten een bijdrage kunnen leveren aan het uitvoeren van een strategie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting. De logische opbouw, de vele praktijkvoorbeelden en de verhelderende schema's maken het boek geschikt voor het bedrijfsleven en voor universiteiten.

 

 

 

 
De auteurs bouwen in dit boek voort op "Op kop met de Balanced Scorecard" (1997), zie boven. Met behulp van casestudies tonen ze hoe bedrijven die de Balanced Scorecard volgen, dit instrument gebruiken om te focussen op strategie. Dat heeft bij die bedrijven geleid tot prestatieverbetering. In vijf delen behandelen ze de vijf principes van hun methode: vertaal strategie in operationele termen; richt alle organisatieonderdelen op strategie; maak strategie tot dagelijks werk van iedereen; maak van strategie een continu proces; mobiliseer verandering door sterk en effectief leiderschap. Al deze principes werken zij concreet uit met werkwijzen, voorbeelden, tabellen, modellen en schema's. Daarin zijn steeds vier perspectieven aangegeven: financieel; klanten; intern; leren en groei. De structuur van dit boek geven ze helder aan; qua lay-out veel soms complexe modellen en schema's; regelmatig samenvattingen; geschreven in een doceerstijl. Een boek dat strategiebepaling praktischer maakt, bedoeld voor management en consultants.