Wat is communicatiemanagement?

Het proces communicatie management is opgebouwd als een standaard facilitair proces (in eigen beheer): op strategisch niveau wordt het beleid geformuleerd, op tactisch niveau worden nieuwe communicatie services ontwikkeld en op operationeel niveau vind de uitvoering plaats.

De scope van dit proces is interne en arbeidsmarktcommunicatie. Externe communicatie (opdrachtgever) is belegd bij accountmanagement.

Doel
Via communicatie en participatie zorgdragen voor optimale geďnformeerde en betrokken medewerkers.

1.1 Strategisch communicatiemanagement

  • Formuleren communicatiebeleid
    In dit proces worden communicatiebeleids (voorzieningen) scenario’s op strategisch niveau geformuleerd voor het Beleidsplan (proces P&C).

2.1 Tactisch communicatiemanagement

  • Ontwikkelen communicatievoorzieningen
    Een goedgekeurd bedrijfsplan geeft de kaders aan waarbinnen nieuwe communicatie services ontwikkeld kunnen worden. Een Aanvraag voor een nieuwe Service vormt de feitelijke trigger. Output is een Communicatievoorzieningen catalogus, Meerjarencommunicatieplannen en Communicatievoorzieningenontwerpen.

4.2.1 Operationeel communicatiemanagement

  • Bestellen Communicatievoorziening
    Op basis van Communicatievoorzieningontwerpen en –plannen vindt de uitvoering plaats. Voorbeelden van communicatie services zijn: nieuwsbrieven, intranet, voorlichtingsbijeenkomsten, events en wervingsuitingen.
 
Zie verder Wat zijn ondersteunende processen?