Wat is facility management?
 

Wat zijn facilities?
Een standaard definitie van facilities is uitgewerkt in de NEN–Norm 2748.

Het proces facility management is opgebouwd als een standaard facilitair proces (uitbesteed): op strategisch niveau wordt de behoefte geformuleerd, op tactisch niveau wordt de ontwikkeling van nieuwe facilities (als opdrachtgever) aangestuurd en op operationeel niveau worden de services besteld.

Doel
Het faciliteren van de bedrijfsprocessen teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de continuďteit van de organisatie.

1.1 Strategisch facility management

  • Bepalen strategie facilitaire informatievoorzieningen
    In dit proces worden facilitaire beleids (voorzieningen) scenario’s op strategisch niveau geformuleerd voor het Beleidsplan (proces P&C).

2.1 Tactisch facility management

  • Ontwerpen & plannen facilitaire voorzieningen
    Dit proces beschrijft de opdrachtgeversrol van de organisatie voor facilitaire voorzieningen op tactisch niveau.

4.2.4 Operationeel facility management

  • Beheren en gebruiken facilitaire voorzieningen
    Functioneel beheer – Bestellen en support Besteltrajact voor facilitaire voorzieningsinstantie..

Zie verder Wat zijn ondersteunende processen?