Wat zijn ondersteunende processen?

Ondersteunende processen zijn gericht op het leveren van mensen en middelen aan alle processen. De onder-steunende processen leveren de resources aan alle primaire processen, maar ook aan de besturende proces-sen en aan de ondersteunende processen zelf.

Het management van alle ondersteunende processen wordt ook wel resourcemanagement genoemd. Het gaat hierbij in essentie om twee hoofdvragen: wat doen we om de kennis en inzet van onze medewerkers optimaal te benutten en wat doen we om de inzet van onze middelen optimaal te benutten?

De algemene doelstelling van resourcemanagement kan hier eenvoudig uit afgeleid worden: ‘het tijdig, in de gewenste hoeveelheden en met de vereiste kwaliteit, aan alle processen ter beschikking stellen van mensen en middelen’.

Doordat ondersteunende processen –zeker in hoofdlijnen– voor alle organisaties hetzelfde zijn, bestaan er goede internationale referentiemodellen. Waar van toepassing zullen we deze bij de procesuitwerking gebrui-ken. Zie verder voor verdere inhoudelijke uitwerking van de managementbouwstenen mensen en middelen.

       Proces    Referentiemodel  
   
  • IiP (Investors in People)
  • ITIL/IPW
  • NEN 2748
  • - -
  • - -
  • Diverse
  • ISPL