Verbetermogelijkheden rondom een strategie
  • Klanten en partners kunnen meer als volledige partners benoemd worden en sterker betrokken worden bij de totstandkoming van de strategie.
  • Gedefinieerde verbeterplannen worden niet geheel uitgevoerd. Afgesproken tijdpaden worden vaak uit het oog verloren.
  • De relatie tussen kwaliteitsverbetervoorstellen en klanttevredenheid is niet inzichtelijk gemaakt.
  • De organisatie vergaart veel en doelmatige informatie van buiten de organisatie. Vaak ontbreekt echter de verzameling en analyse over de eigen processen als input van verbetering.
  • In het werkoverleg ontbreekt communicatie over strategie als item.
  • De organisatie kan de communicatie met klanten en leveranciers over de organisatie en haar strategie verder ontwikkelen.
  • De regelkring wordt niet volledig toegepast op de strategie: effectiviteit en relevantie kunnen gemeten, geŽvalueerd en zonodig bijgesteld worden.
  • De organisatie maakt weinig gebruik van trendanalyses voor het verkrijgen van inzicht.