Pijlers van een strategie

In de volgende figuur zie we de vier pijlers van een strategie volgens Kaplan en Norton:

  • versterken marktpositie
  • verhogen klantwaarde
  • optimaliseren van de bedrijfsvoering en
  • maatschappelijk ondernemen. 

  Terug naar Wat zijn fundamentele uitgangspunten voor elke strategie?