Externe analyse: push-perspectief - organisatie als klant

Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de producten en diensten van anderen? Welke dienstenpak-ketten worden er op de markt aangeboden, waarvan we zouden kunnen overwegen om ze niet meer zelf te doen (outsourcing)? Welke (informatie–)technologie is er op de markt die we zouden kunnen gebrui-ken in onze eigen bedrijfsvoering en welke mogelijk-heden biedt dat? Al deze vragen passeren de revue bij de externe analyse vanuit het push–perspectief.

Leveranciers, producten en technologie–ontwikkeling staan centraal in dit perspectief. Daarbij gaat het met name om de stormachtige ontwikkelingen binnen de informatie– en communicatie technologie. Nieuwe mogelijkheden binnen de ICT zetten de complete bedrijfsvoering van veel organisaties op zijn kop.

Waar vroeger onderscheid gemaakt werd tussen bedrijfs– en ICT–strategie zien we nu een convergentie ontstaan. ‘IT is the Business’ wordt wel gezegd. De automatisering van werkstromen, internet en tijd– en plaatsonafhankelijk werken zorgen ervoor dat een bedrijf op een veel efficiëntere en vaak compleet an-dere manier georganiseerd kan worden. Het push–perspectief omvat de analyse van ontwikkelingen in de ICT.

Deze analyse wordt strategic IT–aligment genoemd en is verder uitgewerkt door Henderson en Venka-traman (Strategic Alignment. IBM systems Journal special issue on strategic Alignment, Vol. 32, no. 1, pp. 4–16, 1993).

 

  Terug naar Hoe ontwikkel je een strategie?