Wat is een SWOT?                                          

Een SWOT-analyse wordt gebruikt om een globaal beeld te verkrijgen van kritieke succesfactoren. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.

Een SWOT-analyse confronteert externe kansen en bedreigingen met de interne sterkten en zwakten op de wijze die hierna is afgebeeld.


    Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van over, en artikel artikelen literatuur literatuur over SWOT S.W.O.T. 
		En beschrijft, is een beschrijving van, hoe beschrijf je, is een definitie van, definieert: sterkteanalyse, zwakteanalyse, sterkte-analyse zwakte-analyse.
		Wat is een, zijn, verstaan we onder, wat betekent, wat bevat Strengths Weaknesses Opportunities Threats. Hoe verloopt een swotanalyse swot-analyse sterkte zwakte analyse kansen bedreigingen sterkten zwakten kans bedreiging.
		Zie ook: www.swot.nl swot.nl www.swot.com swot.com.

Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van een orga-nisatie of een product in een markt benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen. Een mogelijke uitwerking:

 • S T E R K E   P U N T E N
  • goed imago
  • loyale klanten
  • grote inzet medewerkers
 • Z W A K K E   P U N T E N
  • kleine winstmarge op producten.
 • K A N S E N
  • productinnovatie
  • verplaatsen van productie naar buitenland
 • B E D R E I G I N G E N
  • aanstaande ontwikkeling van een substituutproduct
  • aanstaande verslechtering van het economisch klimaat (vooral voor luxe goederen).
  • verliezen van draagvlak door slechte resultaten.

Een SWOT-analyse kan feitelijk op elk product, ieder mens en elke organisatie worden toegepast. Het kan dus gaan over grote organisaties maar ook over bijvoorbeeld een merk frisdrank. Een voorbeeld voor een cola-product:

 • Sterk de goede merknaam van het product (bijv: Coca Cola).
 • Zwak Er zijn zeer veel frisdrank-merken, dus veel concurrentie. Daarnaast zijn er enkele concurrenten met een groot marktaandeel.
 • Kans Nieuwe markten aanboren, bijvoorbeeld ouderen als nieuwe doelgroep, of een land waar het product nog niet verkocht werd. Of een variatie op het product, zoals cola met kersen of met limoen.
 • Bedreiging Mensen kunnen overstappen op alcohol, melk of fruitsappen, bijvoorbeeld omdat het product cola uit de mode raakt.
Terug naar Hoe ontwikkel je een strategie?