Doelstellingen en maatregelen
                              

Doelstellingen zijn geen 'doel' op zich. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. Een cruciaal onderdeel van een goede strategie zijn daarom maatregelen of verbeteracties die leiden tot het gewenste resultaat.

Men dient zich daarbij te realiseren dat doelstellingen en maatregelen met elkaar in verband staan. Aan een doelstelling ligt vaak een probleem ten grondslag, dat weer bepaalde oorzaken heeft. De maatregel moet erop gericht zijn die oorzaken weg te nemen. Zie ook SMART-doelstellingen.

Terug naar Hoe ziet een strategie eruit?