Wat is een planning- & control cyclus?

In onderstaande figuur is de planning– en controlcyclus afgebeeld.

De planning verloopt via de verschillende plannen van boven naar beneden. De control van beneden naar boven, via rapportage over de mate waarin de gestelde kaders (doelstellingen) uit de plannen zijn gereali-seerd.


					Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: bedrijfsplan, meerjarenplan, jaarplan, bedrijfsplannen.
					Boek boeken over meerjarenplannen, jaarplannen Zie ook: www.bedrijfsplan.nl bedrijfsplan.nl www.meerjarenplan.nl www.jaarplan.nl 
					en www.bedrijfsplan.com bedrijfsplan.com www.meerjarenplan.com www.jaarplan.com.

Zie verder het deel over structuur van The Art of Management voor een uitgebreide behandeling van alle besturende processen en bijbehorende plannen.

Terug naar Hoe werkt een strategie?