0. HOME
Over the Art of Management - Nieuws                                                                                 Webhosting
Wat zijn managementbouwstenen?                                                                       Vakantiestartpagina   
Wat is de relatie tussen managementbouwstenen?                                                     Kinderstartpagina
Over de besturing van een organisatie                                                            Managementstartpagina1
Wat is de relatie tussen besturing en managementbouwstenen?                                         Online printen
De zoektocht van een manager                                                                                Rate deze Website
Meer weten?
1. STRATEGIE
De essentie van een strategie
Hoe werkt een strategie?
Wat is een planning en control-cyclus?
Hoe ziet een strategie eruit? Missie Visie Strategie
Kritieke succesfactoren - Balanced Scorecard
Doelstellingen en maatregelen
Scenariodenken
Hoe ontwikkel je een strategie?
Wat is een SWOT-analyse?
Wat is externe analyse?
Wat is het 5-forces model van Porter?
Wat is het push-perspectief?
De levenscyclus van een strategie? Quinn
Wat zijn fundamentele uitgangspunten voor elke strategie?
Welke 4 pijlers heeft een goede strategie? Norton
Voorbeelden van verbetermogelijkheden rondom strategie
2. STRUCTUUR
De essentie van structuur
Wat is structuur en hoe werkt het?
Wat is een organisatiestructuur?
Wat is een processtructuur?
Voorbeelden
Wat zijn taken bevoegdheden veranwtoordelijkheden? Wat is RASCI?
Wat is een proceseigenaar?
Wat is de PDCA-cirkel Deming-cirkel?
Wat is de samenhang tussen proces- en organisatiestructuur?
HiŽrarchische verantwoordelijkheden en processen
Waarom procesmanagement?
Hoe ontwerp je processen?
Hoe toets je de werking?
ISO 9000
Hoe implementeer je processen?
Welke soorten processen zijn er?
Wat zijn besturende processen?
Strategische besturing
Tactische besturing
Wat zijn ondersteunende processen?
Wat is personeelsmanagement?
Wat is informatiemanagement?
Wat is facilitymanagement?
Wat is communicatiemanagement?
Wat zijn primaire processen?
3. CULTUUR
Wat is de essentie van cultuur?
Welke cultuurtypes zijn er?
Wat zijn kernwaarden?
Over binden, boeien en bezielen
Wat is leiderschap?
Wat zijn leiderschapsstijlen?
Wat is situationeel leiderschap? Hersey-Blanchard
Wat zijn invloedssstijlen?
Wat zijn conflictsstijlen? Thomas-Kilmann model
Roos van Leary
Persooonlijk leiderschap Covey
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
De achtste eigenschap
Cultuurklassieker: Multa non multum
Test je eigen cultuur
4. MENSEN
De essentie: mensen en management
Wat is competentiemanagement?
Welke competenties zijn er?
Bestuurlijk-organisatorische competenties
Sociaal-communicatieve competenties
Intellectuele competenties
Emotionele comptenties
Taakgerichte competenties
Competentieontwikkeling
Wat is teamrolmanagment? Wat zijn persoonlijkheidsmodellen?
Wat is de Big Five theorie?
Wat zijn Kernkwadranten? Ofman
Wat zijn Ennegrammen?
Wat is teamrolmanagement van Belbin?
Wat is Investors in People (IiP)?
Wat is motiveren?
Klassieke theorieŽn: Maslow, Herberg
Moderne psychologische theorieŽn
Resumť & Motivatieklassieker: Ama et amaberis
Persoonlijkheids- en carriŤre tests
7. METHODE
Basisbegrippen Systeemleer
Basisbegrippen Kwaliteit
Wat is de duivelsdriehoek?
Wat is ISO 9126?
Wat is het verschil tussen product- en proceskwaliteit?
Kwaliteit en levenscyclus                                                                                                              a